Rasulullah saw . bersabda :

Orang yang memandang rendah lima manusia 

Ia merugi akan lima hal 

Memandang rendah Ulama , rugi tentang agama 

Memandang rendah Penguasa , rugi tentang dunia 

Memandang rendah Tetangga , rugi akan bantuannya 

Memandang rendah Saudara , rugi akan darmanya 

Dan memandang rendah keluarga ,Rugi akan harmonisnya 

Rasulullah saw. bersabda : 

Akan datang suatu masa dimana umatmu mencintai lima 

Hingga mereka lupakan lima 

Cinta dunia , lupa alam baka 

Cinta tanah ,subur , lupa alam kubur 

Cinta harta benda , lupa  hisab amalnya 

Cinta anak istri , lupa bidari 

Dan cinta diri sendiri , lupa pada Ilahi 

Rasulullah saw bersabda : 

Allah berikan lima upaya dan disediakan-nya imbalan lima 

Allah ajari insan bersyukur dan Dia berikan tambaha makmur 

Allah ajari insan berdoa dan Dia jamin akan ijabahnya 

Allah ajari insan bertobat dan Dia jamin diterima tobatnya 

Allah ajari insan istighfar dan Dia sediakan pengampunannya 

Allah ajari insan berderma dan Dia membalas  dermanya 

Abu Bakar r.a. berkata : 

Ada lima kegelapan dan lima penerangnya 

Kegelapan pertama cinta harta, Penerangnya dengan bertakwa 

Kegelapan kedua laku maksiat, Penerangnya dengan bertobat 

Kegelapan ketiga di alam kubur, Penerangnya dengan berdzikir 

Kegelapan keempat alam akhirat, Penerangnya dengan bertaat 

Kegelapan kelima jembatan shirath, Penerangnya dengan I’tiqad

mutiara lima Ibnu Hajar Ats-Qalany

Iklan